Diskusný večer v Košiciach 23. januára 2014 - SPISOVATELIA V POLITIKE

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu SPISOVATELIA V POLITIKE.
Diskutovať budú: Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. (FF PU) a prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (FF UPJŠ). Moderuje: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 23. januára 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť