Diskusný večer v Košiciach 21. októbra 2014 - Historici a pamätníci

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach,kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja,Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu

  

Historici a pamätníci
Význam oral history v historickom výskume

Diskutovať budú: PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD. (FF UPJŠ v Košiciach) a Mgr. Eduard Stano, ThLic. (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční v utorok 21. októbra 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť