Logo

Diskusný večer v Košiciach 20. januára 2016 - projekciu filmu JOZEF A JEHO BRATIA

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa

JOZEF A JEHO BRATIA

spojenú s diskusiou s historikmi: PhDr. Stanislavom Konečným, CSc. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Košice) a doc. PhDr. Michalom Šmigeľom, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Podujatie sa uskutoční v stredu 20. januára 2016 o 16.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Vytlačiť