Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Diskusný večer v Košiciach 20. apríla 2016 - Cesty nádeje

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa

Cesty nádeje

spojenú s diskusiou s historikmi: ThDr. Petrom Borzom, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove) a doc. PaedDr. Martinom Pekárom, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).

Podujatie sa uskutoční v stredu 20. apríla 2016 o 16.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Vytlačiť