Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Diskusný večer v Košiciach 18. novembra 2015 - projekcia filmu NOVEMBER +20

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa

NOVEMBER +20

spojenú s diskusiou s Mgr. Klárou Kohoutovou (Spoločenskovedný ústav SAV, Košice) a Mgr. Patrikom Dubovským, PhD. (Ústav pamäti národa).

Podujatie sa uskutoční v stredu 18. novembra 2015 o 16.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Vytlačiť