Diskusný večer v Košiciach 16. decembra 2015 - predstavenie knihy PARÍŽSKA KONFERENCIA 1946 A MIEROVÁ ZMLUVA S MAĎARSKOM

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na predstavenie novej knihy

PARÍŽSKA KONFERENCIA 1946 A MIEROVÁ ZMLUVA S MAĎARSKOM

spojené s diskusiou s jej autorom prof. PaedDr. Štefanom Šutajom, DrSc. (Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach).

Podujatie sa uskutoční v stredu 16. decembra 2015 o 16.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.

Vytlačiť