Diskusný večer v Košiciach 10. decembra 2013 - Karpatskí Nemci na Slovensku v 20. storočí

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu KARPATSKÍ NEMCI NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ - od spolužitia k tragédii.
Diskutovať budú: doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc. a Mgr. Milan Olejník, PhD. (obaja Katedra histórie FF UPJŠ). Moderuje: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ).
Podujatie sa uskutoční v utorok 10. decembra 2013 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť