Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Diskusný večer v Banskej Bystrici 8. decembra 2017 - Prenasledovaní za vieru. Titus Zeman, Silvester Krčméry, Jozef Vateha

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na diskusiu

PRENASLEDOVANÍ ZA VIERU. TITUS ZEMAN, SILVESTER KRČMÉRY, JOZEF VATEHA

Hostia:
prof. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc. (synovec S. Krčméryho)
Mgr. Peter Janků, PhD. (autor rozhlasovej hry o T. Zemanovi)
Mgr. František Neupauer, PhD. (historik a publicista)

Podujatie sa uskutoční s podporou Nadácie Konrada Adenauera v piatok 8. 12. 2017 o 16:30 hod. v Diecéznom centre Jána Pavla II., Banská Bystrica, Kapitulská 318/21.

Vytlačiť