Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Diskusný večer Ústredný výbor KSS. Činnosť a štruktúra (1945 – 1989)

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Ústredný výbor KSS. Činnosť a štruktúra (1945 – 1989). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. februára 2024 od 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

Dňa 25. februára si pripomenieme výročie komunistického prevratu v Československu, ktorý sa udial v roku 1948. Nasledujúce desiatky rokov sa život na Slovensku odvíjal od rozhodnutí kľúčových orgánov komunistickej strany. Na Slovensku bol od prevzatia politickej moci najvyšším straníckym orgánom Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska. Jeho pravidelné zasadnutia, v závislosti od rozhodnutí mocenského centra v ÚV KSČ, určovali základné línie politiky komunistického režimu v politických, hospodárskych či spoločenských otázkach, vrátane vzťahu režimu voči skutočným či domnelým oponentom. Medzi členmi ÚV KSS sa v priebehu takmer päťdesiatich rokov vystriedali stovky tvárí mužov a žien, ľudí rôzneho pôvodu a povolaní. Všetci mali svoj podiel na určovaní politiky komunistického režimu. Zoznam týchto funkcionárov uverejnil Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke.

Ako sa v období komunistického režimu kreoval Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska? Aké boli jeho štruktúry? Aké bolo jeho postavenie a význam v mocenskom systéme režimu? Kto boli jeho členovia? Ako sa jeho činnosť vyvíjala v rôznych fázach existencie komunistického režimu? S akými prameňmi môžeme pracovať pri rekonštrukcii jeho členskej štruktúry? O týchto a ďalších otázkach budú diskutovať historici Ústavu pamäti národa PhDr. Adam Bielesz, PhD. a Mgr. Martin Halmo. Súčasťou diskusie bude aj vyhľadávanie v databázach na webe ÚPN a predstavenie možností, ktoré tieto databázy záujemcom o moderné dejiny Slovenska ponúkajú.

Obrázok: pozvánka na Diskusný večer Ústredný výbor KSS. Činnosť a štruktúra (1945 – 1989)

Obrázok: pozvánka na Diskusný večer Ústredný výbor KSS. Činnosť a štruktúra (1945 – 1989)

Vytlačiť