Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Diskusný večer Ústavu pamäti národa v Prešove na tému obnova Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968

Ústav pamäti národa v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a Krajským múzeom v Prešove si zorganizovaním diskusného večera v pondelok 11. júna pripomenul významné 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Ústav pamäti národa pravidelne organizuje diskusné večery v Bratislave a v spolupráci s Katedrou histórie FF UPJŠ aj v Košiciach. Teraz k týmto mestám pribudol aj Prešov.

Organizátori podujatia chceli týmto spôsobom upozorniť na významnú udalosť v československých dejinách, odvahu statočných občanov domáhajúcich sa deklarovanej, ale reálne potláčanej slobody náboženského vyznania. Tento zápas zaznamenal v roku 1968 dôležité víťazstvo, avšak veriaci museli za svoje práva bojovať aj naďalej a z náboženskej slobody sa v plnosti mohli napokon tešiť až po páde komunistického režimu.

Pozvanie do diskusie prijali prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Dr.h.c., ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., historik Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a historik Pavol Jakubčin, PhD. z Ústavu pamäti národa. Hostí a publikum diskusným večerom sprevádzal doc. ThDr. Peter Borza, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vláda Československej socialistickej republiky 13. júna 1968 prijala uznesenie č. 205 o povolení Gréckokatolíckej cirkvi a vládne nariadenie č. 70/1968 Zb. o jej hospodárskom zabezpečení, ktorým sa skončilo osemnásťročné bezprecedentné obdobie útlaku a ilegálneho života gréckokatolíkov.

Diskutujúci odborne a prístupnou formou predstavili okolnosti, ktoré predchádzali udalostiam z roku 1968. Arcibiskup Ján sa zameral na ľudský rozmer osudov kňazov a veriacich, ktorí zápasili o obnovenie cirkvi od roku 1950. Proces obnovy priblížil prof. Šturák a dr. Jakubčin sa zameral na politicko-spoločenské pomery v ČSSR. Diskutujúci sa na záver zhodli, že jediným výdobytkom tzv. Pražskej jari, ktorý sa zachoval aj po augustovej okupácii, bola práve obnovená Gréckokatolícka cirkev v Československu.

Peter Borza

Hostia diskusie, zľava historik Pavol Jakubčin, PhD. z Ústavu pamäti národa, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Dr.h.c., ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. a historik Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Hostia diskusie, zľava historik Pavol Jakubčin, PhD. z Ústavu pamäti národa, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Dr.h.c., ThDr. Ján Babjak SJ, PhD. a historik Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Poslucháči počas diskusného večera

Poslucháči počas diskusného večera

Poslucháči počas diskusného večera

Poslucháči počas diskusného večera

Foto: Krajské múzeum v Prešove


Vytlačiť