Diskusný večer ÚPN o Vojtechovi Tukovi

29. 1. 2010

Vo štvrtok 28. januára sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklus „Diskusné večery ÚPN“. O osobe Vojtecha Tuku, za veľkého záujmu verejnosti, diskutovali PhDr. Ivan Kamenec, CSc.; Mgr. Peter Fedorčák a PhDr. Martin Lacko, PhD.

Foto: zľava P. Fedorčák, I. Kamenec, moderátor P. Jašek, M. Lacko

Zľava: Peter Fedorčák, Ivan Kamenec, moderátor Peter Jašek, Martin Lacko

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť