Diskusný večer ÚPN o Imrichovi Karvašovi

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Profesor Imrich Karvaš (1903 – 1981). Podujatie bude bez účasti verejnosti vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN vo štvrtok 25. marca 2021 od 17.00 hod.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZWHHwXuukCg

Koncom februára tohto roku sme si pripomenuli 30 rokov od smrti významného národohospodára a osobnosti moderných dejín slovenského národa, profesora Imricha Karvaša. Už počas štúdií na Právnickej fakulte UK sa aktívne zapájal do spoločenského života. Po vyštudovaní pôsobil ako vysokoškolský pedagóg (od roku 1934 mimoriadny profesor), ale aj vo viacerých inštitúciách hospodárskeho charakteru, a bol publicisticky aktívny. Po vzniku Slovenského štátu prijal ponuku stať sa guvernérom Slovenskej národnej banky, pričom z tejto pozície sa významne zaslúžil o priaznivý hospodársky vývoj na Slovensku. Neskôr však začal podporovať odbojové aktivity a predisponovaním značných finančných aj materiálnych rezerv na stredné Slovensko pomohol zabezpečiť prípravy na Slovenské národné povstanie. Jeho aktivity neunikli pozornosti nemeckých spravodajských orgánov a už začiatkom septembra 1944 ho zatklo gestapo. Bol síce väznený ako „prominentný väzeň", napriek tomu bol brutálne vyšetrovaný a odsúdený na trest smrti, hoci napokon popravený nebol. Po vojne bol síce Národným súdom oslobodený, ale po nástupe komunistického režimu sa rýchlo ocitol na zozname jeho nepriateľov. V roku 1949 bol odsúdený po prvýkrát, v roku 1953 v rámci Akcie B vysťahovaný z Bratislavy a v roku 1958 odsúdený po druhýkrát na drakonický trest 17 rokov. Hoci bol z väzenia prepustený už v roku 1960, brutálne perzekúcie zanechali stopy na jeho zdraví a tvrdo zasiahli aj celú jeho rodinu.

Aké bolo jeho politické presvedčenie? Prečo napokon prijal vysokú funkciu v štáte? Aké boli jeho vzťahy s predstaviteľmi Slovenskej republiky? Aké mal kontakty na členov odboja? Aké útrapy musel prežiť za svoju podporu Povstaniu? Prečo sa po vojne ocitol v nemilosti komunistického režimu? Čo bolo príčinou jeho odsúdenia v 40. a v 50. rokoch? Dočkal sa napokon primeranej rehabilitácie? Na tieto a ďalšie otázky budú odpovedať historici PhDr. Tomáš Černák, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Branislav Kinčok, PhD. z Ústavu pamäti národa.

pozvánka na diskusný večer 25.3.2021

Vytlačiť