Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Diskusný večer Slovenská kinematografia a SNP

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Slovenská kinematografia a SNP. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v stredu 29. mája 2024 od 17.00 hod.

V tomto roku si pripomíname 80. výročie Slovenského národného povstania. Spomienka na túto udalosť má významné miesto vo verejnom diskurze a v pamäťovej politike prakticky už od roku 1945. Počas vlády komunistického režimu bolo SNP námetom viacerých umeleckých diel a filmov. Filmy s povstaleckou tematikou vznikali pri každom okrúhlom výročí Povstania, boli však poznačené dobovou propagandou, ktorá zamlčiavala, upravovala a skresľovala mnohé historické skutočnosti. O význame týchto filmov v rámci slovenskej kinematografie svedčí aj skutočnosť, že v nich ako hlavní protagonisti vystupovali najväčšie dobové hviezdy slovenského a českého hereckého neba.

Prečo bolo práve Povstanie predmetom častého filmového spracovania? Aké témy z povstaleckého príbehu rezonovali najviac? Ako sa ich výber menil v čase? Do akej miery zodpovedali filmy historickej realite? Ktorý z filmov mal najväčší ohlas? Ako sa na filmy pozerali herci, ktorí v nich účinkovali? Odpovede na tieto a ďalšie otázky budú v diskusii hľadať herec a recitátor Štefan Bučko, a tiež historici Tomáš Černák a Tomáš Klubert.

pozvánka na Diskusný večer SNP v Slovenskej kinematografii
Vytlačiť