Logo

Diskusný večer Represívne zákony komunistického režimu

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Represívne zákony komunistického režimu. Podujatie sa bude konať vo štvrtok 26. októbra 2023 od 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave.

Sprievodným javom vlády komunistického režimu boli represie proti skutočným, či domnelým odporcom. Represívne opatrenia našli svoj odraz aj v legislatíve. Už o necelých osem mesiacov po komunistickom prevrate prijalo Národné zhromaždenie 6. októbra 1948 jednohlasne zákon č. 231 na ochranu ľudovodemokratickej republiky, ktorý legalizoval represívne prostriedky používané pri upevňovaní a ochrane komunistického režimu. Zákon mal päť hláv, ktoré upravovali trestné činy proti štátu, proti vonkajšej bezpečnosti štátu, proti vnútornej bezpečnosti štátu a proti medzinárodným vzťahom. Smutne známa „dvestotridsaťjednotka" sa stala zlopovestným symbolom súdnych represií. Pár dní nato, 25. októbra 1948, prijalo Národné zhromaždenie ďalší zákon: zákon o táboroch nútenej práce, ktorý upravoval túto špecifickú mimosúdnu formu perzekúcie občanov. Jeho tvorcovia sa ani netajili zámerom urobiť z neho „nástroj zostreného triedneho boja".

Čo viedlo komunistov k zavádzaniu represívnych zákonov? Ktoré zákony boli namierené voči skutočným aj domnelým odporcom režimu? Ako sa prijatie legislatívy premietlo do praxe? Kto bol zodpovedný za ich prijatie a kto boli ich obete? O týchto a ďalších otázkach budú diskutovať historici Róbert Letz (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) a Ondrej Podolec (Ústav pamäti národa a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave).

Obrázok: pozvánka na Diskusný večer Represívne zákony komunistického režimu

Obrázok: pozvánka na Diskusný večer Represívne zákony komunistického režimu

Vytlačiť