Diskusný večer o vypuknutí nemecko-sovietskej vojny 1941

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Vypuknutie nemecko-sovietskej vojny (1941). Vzťahy Poľska a Slovenska so Sovietskym zväzom. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v utorok 22. júna 2021 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti. Zároveň bude vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FvU_agiTN0E

Napadnutie Sovietskeho zväzu nacistickým Nemeckom dňa 22. júna 2021 bolo kľúčovým míľnikom druhej svetovej vojny. Na východe sa stretli dve po zuby ozbrojené totalitné veľmoci vo vzájomnom zápase na život a na smrť, do ktorého zatiahli aj ďalšie štáty a národy žijúce v strednej a východnej Európe. Z vojenského hľadiska išlo o konflikt obrovských rozmerov, v ktorom sa stretli vtedajšie najväčšie a najlepšie vyzbrojené armády sveta. Totalitný charakter nacistického a komunistického režimu a vyhladzovací charakter vojny zo strany nacistického Nemecka zároveň predurčili aj brutalitu zločinov, ktorých sa obe bojujúce strany dopúšťali na civilnom obyvateľstve. Svedkom mnohých z nich boli aj vojaci slovenskej armády, ktorá sa po boku Nemecka zapojila do bojov na fronte a vojaci mohli na vlastnej koži spoznať situáciu v zázemí.

Ako vnímali poľský exil dva totalitné štáty, ktoré si v roku 1939 rozdelili Poľsko? Aká bola situácia na poľských územiach v júni 1941? Aké bolo v tom čase postavenie Slovenska? Prečo sa vlastne zapojilo do vojny na východe? Paralely a rozdiely v postoji Poľska a Slovenska k nemecko-sovietskej vojne budú v diskusii analyzovať historici dr. Paweł Libera z poľského Ústavu národnej pamäti a Martin Garek, PhD. z Ústavu pamäti národa.

pozvánka DV 2021-06-22

Vytlačiť