Diskusný večer o voľbách v roku 1946

Pozývame Vás na diskusiu o voľbách v roku 1946. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 26. mája 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.
Diskutovať budú: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova Praha); PhDr. Milan Zemko, CSc. (HÚ SAV) a Mgr. Matej Medvecký, PhD. (ÚPN).

Vytlačiť