Diskusný večer o Štefanovi B. Romanovi

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Štefan Boleslav Roman (1921 – 1988). Podujatie bude bez účasti verejnosti vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN vo štvrtok 29. apríla 2021 od 17.00 hod.

Link: Diskusný večer ÚPN - ŠTEFAN BOLESLAV ROMAN (1921 – 1988) - YouTube

Pred niekoľkými dňami, 17. apríla 1921, sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia Štefana Boleslava Romana, významnej osobnosti moderných slovenských dejín. Koncom 30. rokov emigroval z rodnej obce Veľký Ruskov na východnom Slovensku do Kanady. Pracoval na farme a po absolvovaní vojenskej služby sa zamestnal ako robotník vo fabrike. Začal podnikať, pričom nemalú úlohu zohralo objavenie bohatých zásob uránu na jeho pozemkoch. Následne založil ťažobnú spoločnosť Denison Mines, a svoje podnikateľské aktivity rozšíril na ďalšie oblasti. V 50. rokoch sa prepracoval medzi najúspešnejších podnikateľov v Kanade a získal kontakty vo vplyvných kruhoch – tak ekonomických, ako aj politických.

Popri podnikaní nezabúdal ani na ťažké postavenie slovenského národa v komunistickom Československu. Koncom 40. rokov, ako člen vedenia Kanadskej slovenskej ligy a signatár rezolúcie pre vznikajúcu OSN, požadoval pre Slovákov právo na samourčenie. Zapojil sa do činnosti slovenského povojnového exilu a stál za viacerými pokusmi o jeho zjednotenie v 50. a 60. rokoch. V roku 1963 zorganizoval veľkolepé cyrilometodské oslavy v Kanade, v dôsledku čoho ho pápež Ján XXIII. vymenoval za laického audítora Druhého vatikánskeho koncilu. Mal priateľský vzťah k pápežom Pavlovi VI. a predovšetkým Jánovi Pavlovi II. Angažoval sa v prospech obnovenia gréckokatolíckej cirkvi, či erigovania samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. Všestranne podporoval vydávanie slovenskej literatúry a rozvoj kultúrnych inštitúcií v exile. Jeho aktivity vyvrcholili založením Svetového kongresu Slovákov v roku 1970. Stal sa jeho doživotným predsedom. Roman podporoval rozsiahle aktivity kongresu nielen finančnými prostriedkami, ale aj váhou svojej osobnosti. Tá mala osobitný význam pri medzinárodných rokovaniach a na diplomatickom poli, kedy pomáhal Slovensko predstavovať západnému svetu.

Kto vlastne bol Štefan B. Roman? Aké boli jeho podnikateľské úspechy a spoločenské postavenie v Kanade? Aký mal vzťah k Slovensku? Ako sa zapájal do aktivít slovenských exilových organizácií? Čo znamenal pre slovenský exil a Slovákov doma Svetový kongres Slovákov? Akú politickú líniu presadzoval? A prečo o ňom na Slovensku vieme tak málo? Na tieto a ďalšie otázky budú odpovedať historičky prof. Dr. phil. Emília Hrabovec z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová z Ústavu pamäti národa.

pozvánka na Diskusný večer 2021-04-29
Vytlačiť