Diskusný večer o Slovensko-poľských vzťahoch

25. 3. 2010

V stredu 24. marca sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O Slovensko-poľských vzťahoch v rokoch 1939 – 1945 diskutovali PhDr. Milica Majeriková, JUDr. Matej Andráš, Dr. Dariusz Dąbrowski a Mgr. Dušan Segeš, PhD.

Foto: zľava D. Segeš, M. Majeriková, moderátor T. Klubert, M. Andráš a D. Dąbrowski

Zľava: Dušan Segeš, Milica Majeriková, moderátor Tomáš Klubert, Matej Andráš a Dariusz Dąbrowski

Foto: Publikum - pohľad zozadu

Publikum

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť