Diskusný večer o prípravách SNP

28.5.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa v stredu 27. mája uskutočnila beseda venovaná prípravám Slovenského národného povstania. O povstaní, ktorého 65. výročie si pripomíname v tomto roku spolu hovorili - PhDr. Jozef Jablonický, DrSc., PaedDr. Ján Stanislav, CSc. z Múzea SNP v Banskej Bystrici a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa.

Foto: zľava J. Jablonický, J. Stanislav, moderátor J. Pálffy a T. Klubert

Zľava: Jozef Jablonický, Ján Stanislav, moderátor Ján Pálffy a Tomáš Klubert.

Foto 2: Publikum

Publikum.

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť