Diskusný večer o Poľsku začiatkom 80. rokov

Pozývame Vás na diskusiu o udalostiach v Poľsku v rokoch 1980 – 1981 a ich ohlase v Československu. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 1. decembra 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

Diskutovať budú: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha); Dr. Patryk Pleskot (Ústav národnej pamäti, Varšava) a Mgr. Peter Jašek, PhD. (Ústav pamäti národa).

Vytlačiť