Diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku

28. 1. 2011

Pri príležitosti 90. výročia vzniku komunistickej strany sa 27. januára 2011 uskutočnil diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku, na ktorom diskutovali prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., Mgr. Juraj Benko, PhD. a PhDr. Tomáš Klubert, PhD.

Foto: zľava K. Fremal, J. Benko, moderátor J. Pálffy, T. Klubert

Zľava: Karol Fremal, Juraj Benko, moderátor Ján Pálffy, Tomáš Klubert

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť