Diskusný večer o Otomarovi Kubalovi

30. 9. 2010

V stredu 29. septembra sa za veľkého záujmu verejnosti uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O gardistickom veliteľovi Otomarovi Kubalovi diskutovali Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Bc. Anton Hruboň a PhDr. Peter Sokolovič, PhD. Na podujatí bola prezentovaná monografia Antona Hruboňa 5. poľná rota Hlinkovej gardy, ktorá popisuje vznik, pôsobenie a vojnové zločiny tohto útvaru HG. Autor sa v publikácii venuje aj osudom príslušníkov jednotky po skončení vojny.

Foto: Zľava: V. Kárpáty, moderátor T. Klubert, A. Hruboň a P.Sokolovič

Zľava: Vojtech Kárpáty, moderátor Tomáš Klubert, Anton Hruboň a Peter Sokolovič

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť