Diskusný večer o Otomarovi Kubalovi - pozvánka

Pozývame Vás na diskusný večer o gardistickom veliteľovi Otomarovi Kubalovi. Beseda sa uskutoční v stredu 29. septembra 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Bc. Anton Hruboň a PhDr. Peter Sokolovič, PhD. Na podujatí bude prezentovaná monografia Antona Hruboňa 5. Poľná rota Hlinkovej gardy.

Vytlačiť