Diskusný večer o ochrane štátnych hraníc

25. 2. 2011

24. februára 2011 sa konal diskusný večer o ochrane štátnej hranice v rokoch 1938 – 1968. Na besede diskutovali Ing. Marcel Šuštiak (Vojensko-historický klub Erika Brno) a Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. (Ústav pamäti národa).

Foto: zľava M. Šuštiak, T. Klubert a Ľ. Morbacher

Zľava: Marcel Šuštiak, moderátor Tomáš Klubert a Ľubomír Morbacher

Foto: Pohľad do sály

Pohľad do sály

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť