Diskusný večer o JRD

29. 10. 2010

Vo štvrtok 28. októbra 2010 sa v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave uskutočnila diskusia o jednotných roľníckych družstvách. O tejto zaujímavej téme, ktorá zasiahla do života takmer celej spoločnosti spolu besedovali prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; PhDr. Viera Hlavová, CSc.; Mgr. František Belica a Ondrej Podolec, PhD.

Foto: zľava J. Rychlík, V. Hlavová, moderátor T. Klubert, F. Belica a O. Podolec

Zľava: Jan Rychlík, Viera Hlavová, moderátor Tomáš Klubert, František Belica a Ondrej Podolec

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť