Diskusný večer o extrémizme

26. 11. 2010

V rámci tradičného cyklu diskusných večerov ÚPN sa vo štvrtok 25. novembra besedovalo o dôvodoch a prejavoch extrémizmu v modernej spoločnosti. Na túto aktuálnu a zaujímavú tému spolu diskutovali Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD. z Historického ústavu SAV, PhDr. Pavol Krištof z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, PhDr. Tomáš Klubert, PhD. a Mgr. Michal Miklovič z ÚPN.

Foto: zľava P. Krištof, J. Roguľová, moderátor J. Pálffy, M. Miklovič a T. Klubert

Zľava: Pavol Krištof, Jaroslava Roguľová, moderátor Ján Pálffy, Michal Miklovič a Tomáš Klubert

Foto: Publikum

Publikum

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť