Diskusný večer o banderovcoch

28. 5. 2010

Vo štvrtok 27. mája 2010 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O banderovcoch diskutovali prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. a PhDr. Martin Lacko, PhD.

Foto: zľava M. Lacko, J. Rychlík, T. Klubert a M. Šmigeľ

Zľava: Martin Lacko, Jan Rychlík, moderátor Tomáš Klubert a Michal Šmigeľ

Foto: Publikum

Publikum


Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť