Diskusný večer Menová reforma 1953

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Menová reforma 1953. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v utorok 30. mája 2023 od 17.00 hod.

Rok 1953 bol jedným z míľnikov komunistického režimu v bývalom Československu. Smrť sovietskeho diktátora Stalina (a o pár dní aj vodcu KSČ Klementa Gottwalda) pomaly spustila proces uvoľňovania režimu, známy pod pojmom destalinizácia. V Československu však v roku 1953 medzi občanmi oveľa viac rezonovala udalosť, ktorá sa dotkla doslova každého z nich. Menová reforma, v rámci ktorej sa menili staré peniaze za nové v pomere 5:1 (a v prípade úspor nad 300 korún v pomere 50:1) priniesla faktické okradnutie obyvateľov, ktorí mali doma väčšie finančné úspory. Reforma a chyby v jej koncepcii a prevedení preto vyvolali nespokojnosť a protesty ľudí, najmä v Plzni. Išlo o prvé otvorené vystúpenia proti režimu KSČ od jeho etablovania vo februári 1948. Protesty boli násilne potlačené a mnohí aktéri uväznení.

Čo bola podstata menovej reformy v roku 1953? Aký mala vplyv na životnú úroveň občanov Československa? Aká bola reakcia spoločnosti na reformu? Koľko občanov na Slovensku protestovalo proti reforme verejne? Odpovede na tieto otázky budú v diskusii hľadať ekonóm RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc. z Ekonomického ústavu SAV a historik Branislav Kinčok, PhD. z Ústavu pamäti národa.

pozvánka na DV Menová reforma 1953

Vytlačiť