Logo

Diskusný večer Kardinál Stefan Wyszyński. Tajné vysviacky a pomoc cirkvi na Slovensku

Ústav pamäti národa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave a Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Kardinál Stefan Wyszyński. Tajné vysviacky a pomoc cirkvi na Slovensku. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 30. septembra 2021 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály a v režime OTP. Súčasťou diskusie bude aj prezentácia prekladu knihy prímasa Wyszyńského Zápisky z väzenia (vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha).Účastníkov prosíme o nosenie rúška alebo respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov. Na podujatí bude zabezpečené aj simultánne tlmočenie z poľského a slovenského jazyka.

Zároveň bude vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN.

Link: KARDINÁL STEFAN WYSZYŃSKI , Tajné vysviacky a pomoc slovenskej cirkvi - YouTube

V období vlády komunistického režimu v štátoch strednej a východnej Európy prichádzalo vo všetkých komunistických štátoch k prenasledovaniu cirkví a veriacich. Zo strany vládnucich režimov išlo tak o ideologické dôvody (známy výrok ideového zakladateľa komunizmu Karla Marxa hovoril o náboženstve ako o „ópiu ľudstva"), ako aj mocenské – vo viacerých štátoch predstavovali cirkvi jediného potenciálneho oponenta režimu. Napriek komunistickej totalite bolo postavenie cirkví v jednotlivých štátoch rôzne – či už v tvrdosti a šírke perzekúcií, ako aj v miere voľnosti, ktorú v rámci vlády totalitného režimu mali. V Poľsku bola z tohto hľadiska priaznivejšia situácia ako na Slovensku, čo umožnilo pomáhať veriacim aj na Slovensku. Na tejto pomoci sa podieľali aj významné osobnosti cirkevného života, akou nepochybne bol prímas Stefan Wyszyński.

Aké boli rozdiely a paralely v postavení katolíckej cirkvi v komunistickom Poľsku a v Československu? Čo znamenala pre cirkev v Poľsku osobnosť prímasa Wyszyńského? Ako sa podieľal na pomoci katolíkom na Slovensku? Ako rozvíjal spoluprácu so slovenskými biskupmi v exile? Na tieto a ďalšie otázky budú v diskusii hľadať odpovede historici dr. Rafał Łatka a dr. Mirosław Szumiło z poľského Ústavu národnej pamäti, historik prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. z Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Sebastian Koszut.

obrázok pozvánky
Vytlačiť