Logo

Diskusný večer 30. marca 2017 - Politika Čs. štátu voči maďarskej národnostnej menšine v rokoch 1945 - 1949

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu

POLITIKA ČS. ŠTÁTU VOČI MAĎARSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINE V ROKOCH 1945 – 1949

Hostia:
PhDr. Katarína Vadkertyová, CSc. (historička a pamätníčka)
doc. Dr. habil. László Szarka, PhD. (Historický ústav Spoločenskovedného centra Maďarskej akadémie vied v Budapešti)
PhDr. László Bukovszky (splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny)

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 30. marca 2017 o 17. 00 hod. v Poľskom inštitúte na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

Vytlačiť