Diskusný večer 29. októbra 2020 - Viliam Šalgovič

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer o komunistickom funkcionárovi Viliamovi Šalgovičovi. Bol dogmatickým straníkom, ktorý sa stal známym pre úzku kolaboráciu so Sovietmi v lete 1968, a neskôr patril medzi popredných predstaviteľov tzv. normalizácie na Slovensku. Debata je súčasťou pravidelného cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa.

Diskusný večer bude bez účasti verejnosti vysielaný online prenosom na YouTube kanáli ÚPN vo štvrtok 29. októbra 2020 od 17.00 hod.

Link: Youtube: https://youtu.be/SvbvJCymTCA

Viliam Šalgovič sa narodil 12. decembra 1919 v obci Ružindol pri Trnave. Vyučil sa za typografa a počas druhej svetovej vojny slúžil v slovenskej Zaisťovacej divízii na Ukrajine a v Bielorusku. V máji 1943 dezertoval, pridal sa k partizánom a po absolvovaní sovietskeho vojenského učilišťa vstúpil ako osvetový dôstojník do 1. československého armádneho zboru.

V roku 1945 sa stal členom KSS a pracovníkom vojenskej spravodajskej služby. Na základe výsledkov parlamentných volieb v máji 1946 získal mandát poslanca Slovenskej národnej rady. Počas komunistického prevratu vo februári 1948 velil jednotkám Ľudových milícií v Bratislave. Od mája 1948 bol poslancom Národného zhromaždenia, ale jeho sľubnú kariéru prerušili čistky v KSČ. Bol preradený na nižšie miesta v straníckom aparáte, ale v 60. rokoch nabrala jeho kariéra opäť vzostup.

Po januári 1968 sa zaradil medzi najtvrdších predstaviteľov dogmatického krídla komunistickej strany. Alexander Dubček ho napriek tomu 1. júna 1968 dosadil za námestníka ministra vnútra pre riadenie ŠtB, aby upokojil sovietske vedenie. Najneskôr od začiatku augusta 1968 spolupracoval Šalgovič s KGB na prípravách invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Do politického života sa Viliam Šalgovič mohol znova naplno zapojiť až po nástupe tzv. normalizácie. Od roku 1975 bol predsedom SNR, členom Ústredného výboru KSS a predsedom slovenského Ústredného výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva.

Čo viedlo Viliama Šalgoviča k rozhodnutiu zbehnúť na sovietsku stranu? Aký bol jeho podiel na nastolení komunistického režimu v roku 1948? Prečo sa ocitol medzi straníkmi, ktorých zasiahli čistky? Čo stálo v pozadí jeho kariérneho vzostupu? Aký bol jeho podiel na invázii v auguste 1968? Akými záhadami je obostretá jeho smrť v roku 1990? Na tieto otázky budú odpovedať historici ÚPN Peter Jašek a Tomáš Klubert.

obrázok pozvánky na Diskusný večer - Viliam Šalgovič 2020-10-29

Vytlačiť