Diskusný večer 26. novembra 2020 – OS BERLÍN – RÍM – TOKIO

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer na tému pristúpenia Slovenska k Paktu troch mocností v novembri 1940. Debata je súčasťou pravidelného cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa. Diskusný večer bude bez účasti verejnosti vysielaný on-line prenosom na youtube kanáli ÚPN vo štvrtok 26. novembra 2020 od 17.00 hod.

Link na youtube: https://youtu.be/u4Ryo3s79-o

Os Berlín-Rím-Tokio, prípadne Mocnosti Osi, skrátene Os, bolo vojensko-politické zoskupenie štátov, ktoré bojovali v druhej svetovej vojne proti Spojencom (Veľká Británia, Francúzsko, Sovietsky zväz, Spojené štáty americké, Poľsko, Čína a ďalšie krajiny). Jeho cieľom bolo vytvoriť geopolitický "nový poriadok" založený na nadvláde Nemecka v kontinentálnej Európe, Talianska v Stredomorí a Japonska v ázijsko-pacifickom regióne. Agresívna politika týchto troch štátov, smerujúca k expanzii a podrobovaniu susedných štátov, viedla k vypuknutiu druhej svetovej vojny. Nemecká okupácia demilitarizovaného pásma v Porýní a talianska agresia proti Etiópii viedli v roku 1935 k zblíženiu nacistického Nemecka a fašistického Talianska. Ich spolupráca sa prehĺbila po vypuknutí španielskej občianskej vojny v júli 1936, keď podporili nacionalistické povstanie proti republikánskej vláde. 25. októbra 1936 podpísali obe mocnosti zmluvu o priateľstve. Fašistický diktátor Benito Mussolini následne vyhlásil, že nemecko-talianske spojenectvo predstavuje "os", okolo ktorej sa môžu zoskupiť ďalšie európske štáty. 25. novembra 1936 uzavreli Nemecko a Japonsko Pakt proti Kominterne (Komunistickej internacionále). Formovanie Osi Berlín – Rím – Tokio sa dovŕšilo 27. septembra 1940, kedy bol v Berlíne podpísaný Pakt troch veľmocí. Nemecko, Taliansko a Japonsko si v ňom rozdelili sféry vplyvu a zaviazali sa k vzájomnej vojenskej, politickej a hospodárskej spolupráci. K paktu sa zakrátko pripojili satelity nacistického Nemecka vrátane Slovenskej republiky, ktorá k paktu pristúpila v novembri 1940.

Čo bolo príčinou formovania nemecko-talianskeho spojenectva v 30. rokoch? Aké štáty sa k Osi postupne pridávali? Aké boli ciele týchto štátov? Aký bol význam pristúpenia k Paktu pre Slovenskú republiku? Ovplyvnilo to charakter režimu? Aké záväzky jej z toho vyplývali? Na tieto otázky budú odpovedať historici Ústavu pamäti národa Tomáš Klubert a Martin Garek.


Vytlačiť