Diskusný večer 25. apríla 2019 - Vnútrostranícky zápas v KSČ, proces s G. Husákom a spol.

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na diskusiu

VNÚTROSTRANÍCKY ZÁPAS V KSČ
Proces s G. Husákom a spol.

Hostia:
PhDr. Tomáš Černák, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
Mgr. Branislav Kinčok, PhD. (Ústav pamäti národa)

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2019 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

Vytlačiť