Diskusný večer 24. septembra 2020 - Generál Rudolf Viest

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer o generálovi Rudolfovi Viestovi, poprednej postave Slovenského národného povstania. Debata je súčasťou pravidelného cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a bude sa konať vo štvrtok 24. septembra 2020, v deň 130. výročia jeho narodenia. Diskusný večer bude bez účasti verejnosti vysielaný on-line prenosom na facebookovom konte a youtube kanáli ÚPN vo štvrtok 24. septembra 2020 od 17.00 hod.

Linky:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JpsVHf7pYDw

Facebook: https://www.facebook.com/ustav.pamati.naroda

Generál Viest pochádzal z Veľkej Revúcej, kde sa narodil v roku 1890. Od roku 1905 žil v Budapešti, a po vypuknutí prvej svetovej vojny narukoval do rakúsko-uhorskej armády. V novembri 1914 padol na ruskom fronte do zajatia. Zapojil sa do organizovania československých légií a po návrate na Slovensko v lete 1920 zostal slúžiť v armáde. V júlo 1933 bol Rudolf Viest ako prvý a zároveň jediný Slovák v medzivojnovej armáde povýšený do hodnosti brigádneho generála.

Rudolf Viest sa nezmieril s dôsledkami Mníchovskej dohody a prvej Viedenskej arbitráže. Veľmi ťažko niesol i likvidáciu demokracie a spolu s ďalšími bývalými legionármi sa zasadzoval za zachovanie Československa. Po vzniku Slovenského štátu sa začal angažovať v odbojovej organizácii Obrana národa. V roku 1939 sa zapojil do odboja v zahraničí: najskôr vo Francúzsku a neskôr v Londýne, kde v československej exilovej vláde zastával významné funkcie a podieľal sa na organizácii jej vojenských jednotiek. Jeho účasť na odboji vyvrcholia zapojením do Slovenského národného povstania v októbri 1944. Prevzal velenie nad povstaleckou armádou, ale kritickú situáciu na fronte sa mu nepodarilo zlepšiť. Spolu s generálom Jánom Golianom sa pokúsil uniknúť z nemeckého obkľúčenia, ale 3. novembra 1944 padli do zajatia. Po výsluchoch v Bratislave boli povstaleckí generáli prevezení najskôr do Berlína a neskôr do koncentračného tábora Flossenburg, kde boli s najväčšou pravdepodobnosťou zavraždení niekoľko týždňov pred skončením vojny.

Aký bol podiel R. Viesta na budovaní légií? Čo stálo v pozadí jeho úspešnej vojenskej kariéry? Akým bol v súkromí človekom? Prečo sa zapojil od roku 1939 do domáceho a neskôr zahraničného odboja? Čo si povstalci sľubovali od jeho príchodu na Slovensko? Akými záhadami je zahalená jeho smrť v koncentračnom tábore? Aké boli osudy jeho rodiny v povojnových rokoch? Na tieto otázky sa pokúsia zodpovedať hostia Diskusného večera ÚPN, historik Branislav Kinčok a príbuzná generála, novinárka Dana Viestová.

Vytlačiť