Logo

Diskusný večer 21. mája 2015 - Matúš Černák politik, exulant, obeť ŠtB

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu

Matúš Černák
politik, exulant, obeť ŠtB

Diskutovať budú: prof. Dr. phil. Emília Hrabovec (Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave) a Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 21. mája 2015 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

Vytlačiť