Diskusný večer - Parížske mierové zmluvy 1947

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Parížske mierové zmluvy 1947.

Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v štvrtok 24. februára 2022 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály 35 miest a v režime OP. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

Zároveň bude vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN.

Link: PARÍŽSKE MIEROVÉ ZMLUVY 1947 - YouTube

Dňa 10. februára 1947 boli v Paríži podpísané mierové zmluvy s bývalými spojencami nacistického Nemecka: Talianskom, Fínskom, Rumunskom, Bulharskom a Maďarskom, ktoré formálne ukončili druhú svetovú vojnu v Európe. Pre Československo a osobitne Slovensko mala najväčší význam mierová zmluva s jeho južným susedom. Okrem toho, že anulovala prvú viedenskú arbitráž z novembra 1938, vytýčila novú hranicu medzi Maďarskom a Československom na tzv. bratislavskom predmostí, a tiež viedla k uzavretiu československo-maďarskej medzištátnej dohody o výmene obyvateľstva.

V akom geopolitickom kontexte prebiehalo podpísanie povojnových zmlúv s nemeckými spojencami? Aké dôsledky so sebou prinieslo podpísanie týchto dohôd? Ako prijalo ich podpísanie obyvateľstvo? Aké je ich miesto v národnej pamäti Slovákov a Maďarov? Odpovede na tieto otázky budú v diskusii hľadať historici prof. Štefan Šutaj z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa.


Vytlačiť