Diskusný večer - Jaruzelski kontra Solidarita, Husák kontra Charta 77. Prečo bolo stanné právo v Poľsku a anticharta v Československu

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Jaruzelski kontra Solidarita, Husák kontra Charta 77. Prečo bolo stanné právo v Poľsku a anticharta v Československu. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu v stredu 26. januára 2022 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály 35 miest a v režime OP. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

Zároveň bude podujatie vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UT2hnJ-nbys&t=333s

Poľsko zažívalo v roku 1981 vzostup nezávislého odborového hnutia Solidarita, ktoré od vládnuceho režimu Poľskej zjednotenej robotníckej strany požadovalo nielen zlepšenie životnej úrovne pracujúcich, ale aj dodržiavanie medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách. Vedúci predstavitelia Sovietskeho zväzu a ďalších štátov Varšavskej zmluvy varovali poľských súdruhov, že pokiaľ si doma neurobia "poriadok" sami, budú čeliť vojenskej intervencii ako Československo v auguste 1968.

V druhej polovici 70. rokov bol československý komunistický režim navonok pevnou súčasťou sovietskeho bloku. Odpor proti normalizácii zlomili masové čistky. Predstavitelia reformného procesu emigrovali alebo boli pod dohľadom Štátnej bezpečnosti. Nesúhlas s existujúcim režimom otvorene vyjadrovala len málo početná skupina disidentov, zahŕňajúca najmä intelektuálov a nekonformných umelcov. V disente bola aktívna aj skrytá cirkev. Novú dynamiku do protirežimného hnutia prinieslo podpísanie Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách v roku 1975, v ktorom sa hovorilo aj o dodržiavaní ľudských práv. Aj v dôsledku toho vznikla v januári 1977 v Prahe Charta 77, ktorá našla svoj ohlas na Slovensku a režim proti nej od začiatku zahájil mohutnú antikampaň.

Ako reagovala poľská spoločnosť na aktivity Solidarity a vyhlásenie stanného práva v roku 1981? Ako prijala spoločnosť na Slovensku a v Čechách vyhlásenie Charty 77? Kde sú paralely a kde rozdiely vo vývoji situácie v Poľsku a v Československu začiatkom 80. rokov? Odpoveď na tieto otázky budú v diskusii rozoberať šéfredaktor týždenníka Tygodnik Solidarność Michał Ossowski a historik Ústavu pamäti národa Peter Jašek.

pozvánka na Diskusný večer

Vytlačiť