Diskusný večer - Cenzúra, propaganda, perzekúcie

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Cenzúra, propaganda, perzekúcie. Prípad novinára Pavla Lička a rozhovoru so Solženicynom. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 31. marca 2022 od 17.00 hod. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

Zároveň bude diskusia vysielaná on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN.

Link: https://youtu.be/Vb3iNE1Okv8

60. roky boli v komunistickom Československu obdobím postupného uvoľňovania komunistického režimu, čo špecificky platilo aj pre pomery na Slovensku. V tejto súvislosti sa do povedomia odbornej aj laickej verejnosti vžil termín bratislavské predjarie. Jeho neoddeliteľnou súčasťou bolo aj oživenie v kultúre a umení, ktorého symbolom sa popri množstve kvalitných umeleckých diel stal aj týždenník Kultúrny život, ktorý vydával Zväz slovenských spisovateľov. Presne pred 55 rokmi, 31. marca 1967, vyšiel na jeho stránkach pravdepodobne najprekladanejší a najcitovanejší rozhovor svojej doby: novinár Pavol Ličko v ňom priniesol informácie o osudoch proskribovaného ruského spisovateľa Alexandra Solženicyna. Bratislavské predjarie po krátkej pražskej jari vystriedala dlhá normalizácia, a uvedený rozhovor sa dostal do pozornosti ešte raz – tentokrát ako priťažujúca okolnosť v politickom procese s novinárom Pavlom Ličkom, výsledkom ktorého bolo popri natočení propagandistického filmu aj odsúdenie novinára na 18 mesiacov nepodmienečne.

Aký bol príbeh rozhovoru novinára Pavla Lička s A. Solženicynom? Prečo vôbec mohol byť publikovaný v Československu? Akým perzekúciám čelil Solženicyn a ďalší spisovatelia v Sovietskom zväze? Ako fungovala propaganda v tom čase? Aké boli osudy Pavla Lička a Alexnadra Solženicyna v 70. rokoch? Odpovede na tieto otázky budú v diskusii hľadať literárna vedkyňa a prekladateľka prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave a historik Josef Halla, Ph.D. z Ústavu pamäti národa. Súčasťou diskusného večera bude aj projekcia propagandistického dokumentárneho filmu Kto je lord Bethell?


Vytlačiť