Logo

Diskusia o osobnostiach Petržalky v rokoch 1946 - 1973

V spolupráci Ústavu pamäti národa a Miestnej knižnice v Bratislave - Petržalke sa 15. apríla 2015 uskutočnilo diskusné podujatie zamerané na tému Petržalka za Železnou oponou a jej osobnosti v rokoch 1946 – 1973. Podujatie sa konalo v rámci sprievodného programu výstavy pod názvom Petržalka 1946 – 1973 z cyklu výstav Taká bola Petržalka.

Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Vo svojom príhovore prítomným účastníkom prezentoval časť audiovizuálneho svedectva, ktoré ÚPN poskytol Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec. Kardinál Korec v dotknutom období pôsobil ako tajný biskup Katolíckej cirkvi a súčasne pracoval aj ako robotník a býval v Petržalke. V ďalšom programe zazneli informácie pracovníka ÚPN Stanislava Labjaka aj o ďalších osobnostiach, ktoré mali vzťah k Petržalke v rokoch 1946 – 1973. Boli premietnuté fotografie kardinála Korca ako robotníka v Tatracheme v Petržalke a vedúca miestnej knižnice v Petržalke Viera Némethová predniesla slová tajného biskupa o živote robotníka z publikácie Mariána Gavendu pod názvom Nekonečné horizonty kardinála Korca. Účastníci diskusie poskytli aj svoje vlastné osobné svedectvá k téme podujatia a pôsobivé svedectvo prezentoval aj spisovateľ Anton Hykisch na tému spisovateľov, ako svedomia národa.

Mgr. Viera Némethová, vedúca miestnej knižnice v Bratislave - Petržalke uviedla tému diskusie.

Petržalčan a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, oboznámil účastníkov stretnutia s ilegálnym pôsobením tajne sväteného biskupa, J. Ch. Korca v Petržalke v čase normalizácie.

Videoprojekcia, v ktorej kardinál, Ján Ch. Korec vydáva svedectvo o jeho pôsobení v Petržalke. Spomína na sledovanie a odpočúvanie príslušníkmi ŠtB a tajné vysviacky kňazov, ktoré uskutočnil v petržalskom byte

Videoprojekcia, v ktorej kardinál, Ján Ch. Korec vydáva svedectvo o jeho pôsobení v Petržalke. Spomína na sledovanie a odpočúvanie príslušníkmi ŠtB a tajné vysviacky kňazov, ktoré uskutočnil v petržalskom byte.

Anton Čulen v živej diskusii

Anton Čulen v živej diskusii.

Foto: Marian Turza, ÚPN


Vytlačiť