Diskusia o južnom Slovensku po Viedenskej arbitráži v Rimavskej Sobote

Ústav pamäti národa v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 spojenú s prezentáciou rovnomenného zborníka z vedeckej konferencie.
Diskutovať budú: Attila Simon, PhD. (Univerzita J. Selyeho v Komárne), PhDr. Ferdinand Vrábel (Bratislava), PhDr. Pavel Mičianik, PhD. M.A. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa).
Podujatie sa uskutoční 3. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote na Námestí M. Tompu 5.

Vytlačiť