Deň samizdatu - 12. október

Ústav pamäti národa, OZ samizdat.sk a Nadácia Konrada Adenauera si dňa 12. októbra pripomenú Deň samizdatu. Pri tejto príležitosti pozývajú tlačiarov, distribútorov a redaktorov samizdatu v Československu na neformálne stretnutie v Bratislave.

"Som veľmi vďačný práci Jána Šimulčíka a OZ samizdat.sk, ktoré dnes multimediálne odhaľuje ilegálnu tlač z čias neslobody širokej verejnosti," uviedol Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN. "Verím, že neformálne stretnutie tvorcov, redaktorov a distribútorov samizdatu napomôže spracovaniu pohnutých dejín neslobody."

Slovo samizdat je odvodené z ruského slova samoizdateľstvo, čo v preklade znamená samovydávanie. Za samizdat sa pokladá vydávanie tlačovín rozličného zamerania (napr. kultúrneho, náboženského, historického, politického), ktoré nemohli byť z politických a ideových dôvodov vydané legálne.

Zbierka českého a slovenského samizdatu je zapísaná v UNESCO - Pamäť sveta.

Pozvánka Deň samizdatu 12.10.2017

Vytlačiť