Delegácia Ministerstva ľudských práv Irackej republiky opäť na ÚPN

Pod gesciou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a riadiaceho výboru programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky CETIR - Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem sa v dňoch 25. - 26. augusta 2014 uskutočnila pracovná návšteva pracovníkov Ministerstva ľudských práv Irackej republiky na Slovensku.

V rámci programu zavítali pracovníci ministerstva opäť aj na ÚPN. Vďaka pracovníkom ÚPN  mali možnosť načerpať z odborných skúseností ÚPN pre svoju prácu v Iraku. Na pôde ÚPN ich privítal aj predseda Správnej rad ÚPN Ondrej Krajňák. Po archíve ÚPN ich sprevádzal riaditeľ Ľubomír Ďurina. Samotná študijná návšteva nadväzovala na návštevu ministra ľudských práv Irackej republiky Mohammeda Shyaa Al-Sudaniho na Slovensku v auguste 2013. V závere návštevy členovia delegácie pozitívne ohodnotili program študijnej návštevy na Slovensku, zvlášť v ÚPN a vyjadrili záujem na pokračovaní spolupráce.

Vytlačiť