Cyklus reportáží ''Neumlčaní'' získal cenu Slovenského syndikátu novinárov

V piatok 21. januára 2011 Slovenský syndikát novinárov v sekcii spravodajstvo v elektronických médiách udelil prvé miesto reportérke TV JOJ Veronike Tóthovej za odvysielaný cyklus svedeckých výpovedí s názvom „Neumlčaní“. Jednotlivé reportáže vznikli v úzkej spolupráci s Ústavom pamäti národa. Využívajú odbornosť pracovníkov, ako aj bohatý audiovizuálny archív ústavu, v ktorom sa v súčasnosti nachádza viac ako 250 výpovedí ľudí postihnutých totalitnými režimami v 20. storočí. ÚPN výpovede postupne zverejňuje aj na svojich internetových stránkach. Ústav pamäti národa reportérke Veronike Tóthovej gratuluje a ďakuje za výbornú spoluprácu a profesionalitu pri príprave reportáží.

Vytlačiť