Články o kultúre 20. storočia v Európe sú dostupné online

Interaktívna vzdelávacia platforma hi-storylessons.eu zaradila na svoju webovú stránku sekciu venovanú kultúre. Mnohé články o kultúrnych podujatiach a trendoch v Európe v 20. storočí ponúkajú hlbší pohľad na uplynulé obdobie. Európska sieť Pamäť a Solidarita pozýva učiteľov a študentov, aby využili iba nedávno zverejnený obsah.

Hi-story lessons ponúka stručné základné popisy udalostí, sériu návodov pre učiteľov, ktoré sú vhodné na prípravu vyučovacích hodín, časové osi a animácie, ktoré ilustrujú vývoj v najkomplexnejších historických témach a fakty. Novovzniknutá sekcia kultúry pridáva hlbšie analýzy vybraných tém a pokrýva široký záber oblastí ako architektúra, hudba, divadlo, maľba a mnohé ďalšie. Články sa venujú známym dielam a autorom, ale tiež osvetľujú vzťah medzi kultúrou a históriou. Texty súd dostupné v ich pôvodnom jazyku ako aj v anglickom jazyku, preklady do ostatných hlavných jazykov Hi-story lessons (českého, poľského, rumunského, maďarského, slovenského a nemeckého jazyka) budú postupne pridávané. Všetky materiály sú dostupné bezplatne ako otvorené vzdelávacie zdroje. Viac informácií záujemcovia nájdu na www.hi-storylessons.eu/culture/.

Hi-story lessons je projekt Európskej siete Pamäť a Solidarita v spolupráci s Inštitútom Georga Eckerta (Georg Eckert Institute for International Textbook Research, Nemecko). Všetky materiály zverejnené na portále vytvárajú skupiny odborníkov, ktoré tvoria skúsení historici a učitelia. Súčasná podoba stránky je pilotná verzia, ktorá bude postupne rozširovaná. Každý, kto má záujem pripojiť sa k projektu alebo zdieľať svoj názor na platformu s jej tvorcami, je pozvaný kontaktovať ich prostredníctvom adresy hi-story@enrs.eu.

Európska sieť Pamäť a Solidarita podporuje dialóg o európskych dejinách 20. storočia. Dosahuje to organizovaním širokej škály projektov od výstav a publikácií po workshopy, študijné cesty a konferencie. Cieľom ENRS, vedenej duchom vzájomnej dôvery, je podpora rozvoja spoločnej európskej kultúry pamäti.

logo ENRS
Vytlačiť