Český policajný Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu pripísal členom politbyra zodpovednosť za násilie voči utečencom

Prelomové rozhodnutie vydal Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu Polície Českej republiky, ktorý konštatuje, že jedenásti zosnulí členovia politbyra Komunistickej strany Československa z 80. rokov svojím jednaním "naplnili všetky povinné znaky skutkovej podstaty zvlášť závažného zločinu zneužitia právomoci úradnej osoby" a nesú plnú zodpovednosť za zabíjanie, zraňovanie, zatýkanie a kriminalizáciu neozbrojených utečencov, snažiacich sa utiecť z komunistického bloku na Západ.

Tento významný posun je výsledkom trestných oznámení podaných v Nemecku a v Českej republike v rámci projektu "Justice 2.0", ktorý zastrešuje Platforma európskej pamäti a svedomia (PEMC). Organizácia posun víta, no zároveň poukazuje na otázku zodpovednosti žijúcich predstaviteľov komunistického režimu.

Uznesenie ÚDV z 26. novembra 2020 na 31 stránkach detailne rozpisuje osobnú účasť a zodpovednosť každého z jedenástich členov predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (politbyra). Opiera sa pritom o zoznam prípadov nemeckých a českých civilistov z 80. rokov 20. storočia, ktorí boli zabití, zranení alebo zatknutí na Železnej opone v Československu pri pokusoch odísť na Západ.

Je to výsledok vyšetrovania, ktoré bolo v Českej republike začaté v novembri 2019 v reakcii na trestné oznámenie podané Platforma ešte v septembri 2017. PEMC pripomína, že všetci, ktorým úrad v uznesení pripisuje zodpovednosť, sú už po smrti, no niekoľko členov politbyra je nažive. Zároveň upozorňuje, že do dnešných dní nebol za zločiny spáchané v období diktatúry odsúdený žiadny člen politbyra.

"Policajné závery o jednoznačnej trestnoprávnej zodpovednosti členov politbyra predstavujú výrazný posun v hodnotení týchto zločinov nielen pre českú spoločnosť, ale tiež v medzinárodnom meradle," hovorí Neela Winkelmannová, bývalá výkonná riaditeľka Platformy a aktuálne manažérka projektu Platformy Justice 2.0. "Sme zvedaví na ďalší vývoj, ktorý teraz musí nasledovať. Ešte v roku 2016 zamietol rovnaký policajný úrad predchádzajúce trestné oznámenie týkajúce sa 246 civilistov zabitých na Železnej opone ako neopodstatnené."

"Policajné rozhodnutie popisuje 21 prípadov obetí Železnej opony. Deväť z nich bolo zabitých, ale dvanásť prežilo a čaká na spravodlivosť. Verejnosť už od pádu komunizmu očakáva, že polícia bude ďaleko úspešnejšia v prípade žijúcich páchateľov," hovorí výkonný riaditeľ Platformy Peter Rendek.

Obrázok titulky a loga Platformy európskej pamäti a svedomia (PEMC)

Vytlačiť