Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

České orgány sa budú opäť zaoberať stíhaním vysoko postavených komunistov a ich zodpovednosťou za zabíjanie na hraniciach

Český Ústavný súd zrušil rozhodnutie, ktoré zastavilo stíhanie vysoko postavených komunistov Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Policajný Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu pôvodne zahájil stíhanie Miloša Jakeša, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara, pretože podľa dostupných archívnych materiálov mali vedieť o zabíjaní na hraniciach a nezasiahli proti tomu. Na zastavení stíhania vysoko postavených komunistov sa zhodlo Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 1 aj námestník mestského štátneho zastupiteľa s vysvetlením, že Lubomír Štrougal i Vratislav Vajnar zločin spáchali, ale pre psychickú chorobu nie sú schopní chápať zmysel trestného konania.

Ústav pamäti národa zdieľa preloženú tlačovú správu Platformy európskej pamäti a svedomia, ktorá podala za zabíjanie na hraniciach podala trestné oznámenia v roku 2016 v Nemecku a v roku 2017 v Českej republike:

Platforma ďakuje Ústavnému súdu za precedentné rozhodnutie a znovuotvorenie cesty k spravodlivosti pre obete Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara

Praha, 3. decembra 2021. Platforma európskej pamäti a svedomia víta precedentné rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky, že Úrad pre vyšetrovanie zločinov komunizmu nemôže zadávať posudok na zdravotný stav obvinených bývalých komunistických pohlavárov expertovi, ktorý hájil komunistický režim pod prísahou. Na základe tohto zjavne zaujatého posudku zastavilo Obvodné štátne zastupiteľstvo Praha 1 trestné stíhanie L. Štrougala a V. Vajnara za zabíjanie utečencov na hraniciach ČSSR. Napriek tomu, že mu Platforma európskej pamäti a svedomia poskytla dôkazné archívne materiály, sa s posudkom stotožnilo i pražské Mestské štátne zastupiteľstvo, ktoré teraz musí prípad riešiť znovu.

Trestné stíhanie Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara a ďalších za zabíjanie civilistov na štátnych hraniciach ČSSR prebieha na základe trestných oznámení podaných Platformou európskej pamäti a svedomia v Nemecku v roku 2016 a v Českej republike v roku 2017.

V novembri 2019 uvítala Platforma obvinenie troch vrcholných páchateľov zodpovedných za zabíjanie civilistov na Železnej opone v Československu - posledného generálneho tajomníka KSČ Milouša Jakeša (1922-2020), niekdajšieho predsedu vlády ČSSR Lubomíra Štrougala (nar. 1924) a jedného z posledných ministrov vnútra Vratislava Vajnara (nar. 1930). V septembri 2020 však obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 1 oznámilo, že zastavuje trestné stíhanie pánov Štrougala a Vajnara (Milouš Jakeš zomrel v júli 2020) na základe lekárskeho posudku zadaného Úradom pre dokumentáciu a vyšetrovanie zločinov komunizmu Polície ČR. Dvaja vojenskí lekárski odborníci v ňom prišli k záveru, že obvinení sa nemôžu zúčastniť súdneho jednania, pretože by mu nerozumeli (viď tlačová správa PEMC z 24. 9. 2020).

Platforma európskej pamäti a svedomia však vyrešeršovala, že minimálne jeden z dvoch posudzovateľov bol silne zaujatý. Bol členom KSČ a v 80. rokoch slúžil ako vojenský lekár u protivzdušnej obrany štátu (viď tlačová správa PEMC z 16. 11. 2020). Platforma vyrozumela o veci Najvyššieho štátneho zástupcu a začiatkom decembra 2020 poslala dohľadané archívne materiály Pražskému mestskému štátnemu zástupcovi Martinovi Erazimovi. Ten potvrdil, že materiály budú použité ako podklad pre rozhodovanie.

Na základe sťažnosti právneho zástupcu obetí JUDr. Lubomíra Müllera teraz Ústavný súd rozhodnutie Mestského štátneho zastupiteľstva zrušil a to sa musí prípadom zaoberať znovu.

"Ďakujeme Ústavnému súdu, že vyslovil vec, ktorá musí byť jasná i školákovi, a že opäť otvoril dvere k spravodlivosti obetiam, ktoré na ňu čakajú od pádu komunizmu už 32 rokov. Obaja obvinení deväťdesiatnici získali ďalší rok. Je ťažko uveriteľnou, ale smutnou pravdou, že sám úrad, ktorý má vyšetrovať zločiny komunizmu, komunistických páchateľov kryje, a že ho v tom podporuje obvodné i mestské štátne zastupiteľstvo, kde o prípade rozhodujú ľudia, ktorí nadobudli právne vzdelanie až po páde diktatúry," komentuje Dr. Neela Winkelmannová, bývalá výkonná riaditeľka Platformy, v súčasnosti manažérka projektu Platformy JUSTICE 2.0.

logo Democracy matters

Vytlačiť