Česká Etická komisia ocenila bojovníkov proti totalitným režimom

Česká Etická komisia ocenila v pondelok 26. septembra ľudí, ktorí sa odvážili vystúpiť proti nacizmu a komunizmu. Medzi ocenenými boji odbojári aj ľudia, ktorí pomohli západným agentom alebo sa odvážili verejne kritizovať totalitný režim.

Ocenení, ktorým bolo uznanie spoločnosti prejavené in memoriam, boli člen odbojovej skupiny Světlana Jan Přikryl, ktorého v roku 1949 zastrelili pohraničníci pri pokuse o útek cez Železnú oponu, člen protikomunistickej skupiny Karla Matějky Vladimír Pavlů, Adolf Žerdík, ktorý bol aktívny v Študentskej kresťanskej légii a Jaroslav Melichar, ktorý poskytol pomoc členovi protikomunistické skupiny Bohumila Havlína.

Pamätné dekréty a medaily si od predsedu Etickej komisie prevzali Ludmila Hermanová a Stanislav Šmic, ktorí boli komunistickým režimom väznení za to, že pomohli západní agentom.

Ocenenia za odvahu kritizovať komunizmus dostali Ivan Pokorný, ktorý šíril informácie z rádia Hlas Ameriky a verejne vyjadril nesúhlas s komunistickým režimom, a Pavel Votický, ktorý bol odsúdený za vylepenie vlastného protikomunistického plagátu a zničenie dvoch sovietskych vlajok. Za odvahu verejne kritizovať režim bol vyznamenaný aj Jiří Novák, ktorý bol za poburovanie odsúdený na rok a pol vo väzení.

Ocenenie si prevzal aj Milan Procházka, člen protikomunistickej skupiny Evžena Paloncého, ktorá šírila texty kritizujúce zriadenie a vyzdvihujúce prezidenta Edvarda Beneša.

Český minister kultúry Daniel Herman podľa Českej televízie vyzdvihol, že ocenení dokázali, že za všetkých okolností je možné stáť s rovným chrbtom. "Vy ste tými, ktorí svojím životom vybojovali našu slobodu. A na nás teraz je, aby sme tento veľký dar uhájili," cituje ministra ČT.

Ocenených oslovil aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. "Žijeme zvláštnu dobu, ktorá zápasí o morálne autority. A s nimi či cez nich zápasí o interpretáciu dejinných súvislostí. Zápas o nestranný výklad histórie súvisí so zápasom o postupné vymazanie našej pamäti," povedal. "Keby dnes neexistovali zachované archívy bývalých bezpečnostných zložiek, o pár rokov by sme sa iba s námahou dopátrali, kto bol v minulosti skutočnou obeťou a kto bol naopak prisluhovačom zločineckých režimov. Lebo pamäť človeka býva krátka." Ondrej Krajňák pripomenul, že Archív ÚPN a zachované spisy poskytnuté hodnotiacej komisii zohrali dôležitú úlohu v procese blahorečenia saleziána Titusa Zemana, ktorého mučil a väznil československý komunistický totalitný režim.

Ocenení alebo príbuzní vyznamenaných počas slávnosti.

Český minister kultúry Daniel Herman (prvý sediaci zľava) a predseda Etickej komisie ČR pre ocenenie účastníkov odboja a odporu proti komunizmu Jiří Kaucký (druhý sediaci zľava).

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas slávnosti pripomenul, že v súčasnosti spoločnosť zápasí o morálne autority a teda aj o interpretáciu dejinných súvislostí.

Foto: Ján Edrödi, ÚPN

Vytlačiť