ČERNOBYĽ 1986. Minulosť, dôsledky, východiská – pozvánka

Dňa 26. apríla uplynie 30 rokov od výbuchu jadrovej elektrárne Černobyľ. Pri tejto príležitosti Ústav pamäti národa, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská akadémia vied organizujú multidisciplinárnu konferenciu ČERNOBYĽ 1986. Minulosť, dôsledky, východiská.

Podujatie sa uskutoční v utorok 26. apríla 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave so začiatkom o 8.30 hod.

Cieľom konferencie je poukázať na haváriu elektrárne, zatajovanie dôsledkov výbuchu, súčasné perspektívy jadrovej energetiky, monitoring radiácie v súčasnosti.

Na konferencii zaznejú príspevky zástupcov viacerých slovenských i zahraničných inštitúcií:

Ústav pamäti národa - P. Jašek, F. Neupauer

Slovenský hydrometeorologický ústav - T. Melicherová, Š. Škulec

Slovenská akadémia vied - Ústav genetiky a biotechnológie rastlín - J. Salaj, M. Hajduch

Múzeum národnej pamäte "Prison at Lontskoho", Kyjev - O. Isajuk

Slovenská technická univerzita - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU a Slovenská nukleárna spoločnosť - V. Slugeň

Slovenská zdravotnícka univerzita - Oddelenie radiačnej hygieny - D. Nikodemová, H. Cabáneková

Ukrajinské veľvyslanectvo - S. Rezničenko, O. Lishchyshyn

Univerzita Komenského - Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK - P. Povinec

Univerzita Komenského - Lekárska fakulta - J. Šteňo

Úrad jadrového dozoru SR - M. Turner

Úrad verejného zdravotníctva SR - M. Dubníčková

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha - P. Blažek, J. Kalous

Vedecko-výskumný inštitút rádiológie a agroekológie, Moskva - A. V. Panov

a zástupcovia ďalších inštitúcií zo Slovenska i zahraničia

Konferenčný jazyk: slovenský, anglický (tlmočenie zabezpečené)

Podrobný program bude zverejnený aj na stránke www.upn.gov.sk

V prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii potvrďte, prosím, svoju účasť do 15. apríla 2016 na e-mail. adrese: redakcia@upn.gov.sk, resp. tel.: 02/593 003 63.

Koordinátori podujatia:

František Neupauer, ÚPN, 0905 783 748, frantisek.neupauer@upn.gov.sk

Alžbeta Poparová, ÚPN, 02/59300332, alzbeta.poparova@upn.gov.sk

Vytlačiť