Logo

Černobyľ 1986 - minulosť, dôsledky, východiská

Obrázok obálky

Zborník je výsledkom konferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia havárie Jadrovej elektrárne v Černobyle. Medzinárodnú multidisciplinárnu vedeckú konferenciu iniciovali a organizačne pripravili Ústav pamäti národa v Bratislave, Slovenský hydrometeorologický ústavu v Bratislave a Slovenská akadémia vied v Bratislave. Konala sa presne v deň výročia výbuchu 4. bloku černobyľskej elektrárne – 26. apríla 2016 v bratislavskom Primaciálnom paláci.

Cieľom tejto medzinárodnej multidisciplinárnej vedeckej konferencii bolo mapovať nielen tragický deň v Černobyle, ale aj nasledujúce udalosti s globálnymi dôsledkami. S príspevkami na nej vystúpili špičkoví odborníci z rôznych oblastí bádania zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Ukrajiny a Ruskej federácie. Každý prednášajúci sa pokúsil z hľadiska svojho vedného odboru objasniť príčiny a dôsledky havárie a naznačiť ďalší vývoj jadrovej energetiky a s ním súvisiace bezpodmienečne spoľahlivé zabezpečenie ochrany ľudského zdravia a prírodného prostredia. V zborníku je uverejnených sedemnásť príspevkov, ktoré sú rozdelené do troch hlavných častí: Černobyľ a Európa, Černobyľ a Československo, Černobyľ a pamäť.

Veríme, že predkladaná publikácia podnieti čitateľa zamyslieť sa nad tým, čo sa odohralo v roku 1986, a preštudovať si ďalšie publikácie venované danej téme.

Nemenej dôležitý je nielen spätný pohľad na životunebezpečné havárie, no rovnako aj na súčasnosť a budúcnosť cez budovanie dobrého monitorovacieho systému a v čase ohrozenia poskytnúť obyvateľstvu pravdivé informácie.

„Keby sme postupovali podľa predpisov, nikdy by sme nešli do blízkosti reaktora. Ale bola to morálna povinnosť – naša povinnosť. Boli sme ako kamikadze.“
(Anatolij A. Zacharov, jeden z hasičov)ˇ

Cena: 11.20 €

Vytlačiť