Časopis Pamäť národa prvýkrát aj v anglickom jazyku

Ústav pamäti národa vydal anglickú verziu časopisu Pamäť národa, ktorou výsledky vedeckého bádania ÚPN sprístupňuje širokej medzinárodnej verejnosti. Výber z štúdií a recenzií uverejnených v časopise v roku 2010 obsahuje široké spektrum vedeckých prác mapujúcich obdobie rokov 1939 – 1989. V jednotlivých štúdiách autori prinášajú nové poznatky o období neslobody. Ján Mitáč mapuje ťažkosti Slovákov so založením vlastnej politickej strany na území južného Slovenska, ktoré bolo v rokoch 1938 – 1945 súčasťou Maďarského kráľovstva. Ivan A. Petranský mapuje počiatky pôsobenia Jehovových svedkov v Československu, Jerguš Sivoš prináša pohľad na Pracovný tábor v Hronci a Peter Sokolovič pozadie procesu s členmi Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy z roku 1958. V ďalších štúdiách Pavol Jakubčin poodhaľuje pozadie spolupráce katolíckych kňazov s komunistickým režimom a Peter Jašek vzťahy Štátnej bezpečnosti k „nelegálnym štruktúram“ v období normalizácie.
Vydaním anglickej verzie časopisu Ústav pamäti národa rozširuje možnosti vedeckej diskusie o moderných slovenských dejinách v širšom medzinárodnom kontexte.

K časopisu je pribalené aj DVD s dokumentom November + 20. Film z produkcie Ústavu pamäti národa ponúka dokumentárny pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989.

Contents

Editorial

Ivan A. Petranský

Articles

 • The Slovak National Unity Party in the Occupied Territories of Southern
  Slovakia in Years 1941 – 1944 (Ján Mitáč)
 • Jehovah´s Witnesses in Czechoslovakia 1945 – 1949 (Ivan A.Petranský)
 • Forced Labour Camp in Hronec (1949 – 1951) (Jerguš Sivoš)
 • Trial with Members of Emergency Units of the Hlinka Guard in 1958 (Peter Sokolovič)
 • Roles of Church Secretaries in the Work with Priests of the Roman Catholic Church in Slovakia (Pavol Jakubčin)
 • State Security and Opposition in Slovakia during the Period of Normalization (Peter Jašek)

Reviews

 • HAĽKO, J.: Nezrelá republika. Slovensko v rokoch 1939 - 1945 (Martin Lacko)
 • MEŠKO, Z.G.: Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krútňavy (Tomáš Klubert)
 • KATUNINEC, M.: Fašizmus, národný socializmus a komunizmus
  K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu (Peter Sokolovič)
 • HAĽKO, J.: Arcibiskupov zápas. Životná cesta Mons. RNDr. Júliusa Gábriša (Pavol Jakubčin)
Obálka časopisu
Vytlačiť